RoháčekJeremiáš9,20

Jeremiáš 9:20

Lebo nože počuj­te, ženy, slovo Hos­podinovo, a vaše ucho nech prij­me slovo jeho úst, a učte svoje dcéry náreku a každá svoju družku trúch­lo­spevu.


Verš v kontexte

19 pre­tože počuť hlas náreku so Si­ona: Oj, ako sme spus­tošení! Han­bíme sa veľmi, lebo sme opus­tili zem, lebo po­vr­h­li naše príbyt­ky! 20 Lebo nože počuj­te, ženy, slovo Hos­podinovo, a vaše ucho nech prij­me slovo jeho úst, a učte svoje dcéry náreku a každá svoju družku trúch­lo­spevu. 21 Lebo sm­rť vy­šla hore a vošla našimi ok­nami; vošla do našich palácov, aby vy­plienila dieťa z ulice, mláden­cov s námes­tí.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo nože počuj­te, ženy, slovo Hos­podinovo, a vaše ucho nech prij­me slovo jeho úst, a učte svoje dcéry náreku a každá svoju družku trúch­lo­spevu.

Evanjelický

20 Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí.

Ekumenický

20 Veď sm­rť vchádza cez naše ok­ná, vniká do našich palácov, kynoží deti z ulice a mladíkov z námestí.

Bible21

20 Vž­dyť se k nám smrt vy­špl­ha­la okny, vnikla do našich pevností, aby nám vza­la dě­ti z ulica mlá­den­ce z náměstí.