EvanjelickýJeremiáš9,19

Jeremiáš 9:19

Ženy, počuj­te slovo Hos­podinovo, nech vaše ucho vníma slovo Jeho úst, a na­učte svoje dcéry kvíleniu a jed­na druhú žalo­spevu.


Verš v kontexte

18 Lebo počuť nárek Si­ona: Ako sme len spus­tošení, veľmi sme za­han­bení; opus­tili sme krajinu, lebo nám roz­metali príbyt­ky. 19 Ženy, počuj­te slovo Hos­podinovo, nech vaše ucho vníma slovo Jeho úst, a na­učte svoje dcéry kvíleniu a jed­na druhú žalo­spevu. 20 Lebo sm­rť nám lezie do okien a vstúpila do našich palácov kynožiť deti z ulice a mláden­cov z námes­tí.

späť na Jeremiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 pre­tože počuť hlas náreku so Si­ona: Oj, ako sme spus­tošení! Han­bíme sa veľmi, lebo sme opus­tili zem, lebo po­vr­h­li naše príbyt­ky!

Evanjelický

19 Ženy, počuj­te slovo Hos­podinovo, nech vaše ucho vníma slovo Jeho úst, a na­učte svoje dcéry kvíleniu a jed­na druhú žalo­spevu.

Ekumenický

19 Počuj­te, ženy, slovo Hos­podina, vaše uši nech prijímajú slová jeho úst. Na­učte svoje deti nariekať a žena svoju priateľku žalos­tiť.

Bible21

19 Pro­to slyš­te, že­ny, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete. Učte své dce­ry bědování, jedna druhou uč­te žalo­z­pěv.