EvanjelickýJán20,20

Ján 20:20

Evanjelium podľa Jána

Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.


Verš v kontexte

19 V ten is­tý pr­vý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli za­tvorené zo strachu pred Žid­mi, prišiel Ježiš a po­staviac sa do pros­tried­ku, riekol im: Po­koj vám! 20 Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď to po­vedal, ukázal im s­voje ruky aj svoj bok. A tak za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.

Evanjelický

20 Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.

Ekumenický

20 Keď to po­vedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa za­radovali, keď videli Pána.

Bible21

20 Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vi­dí Pá­na.