RoháčekJán20,20

Ján 20:20

Evanjelium podľa Jána

A keď to po­vedal, ukázal im s­voje ruky aj svoj bok. A tak za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.


Verš v kontexte

19 A keď bol večer toho dňa, pr­vého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci shromaždení, boly za­mknuté zo strachu pred Žid­mi, prišiel Ježiš a za­stal si do pro­stred­ku a po­vedal im: Po­koj vám! 20 A keď to po­vedal, ukázal im s­voje ruky aj svoj bok. A tak za­radovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Vtedy im zase po­vedal Ježiš: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, tak i ja po­sielam vás.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď to po­vedal, ukázal im s­voje ruky aj svoj bok. A tak za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.

Evanjelický

20 Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána.

Ekumenický

20 Keď to po­vedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa za­radovali, keď videli Pána.

Bible21

20 Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vi­dí Pá­na.

RoháčekJán20,20