EvanjelickýJán20,21

Ján 20:21

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás.


Verš v kontexte

20 Ako to po­vedal, ukázal im ruky aj bok. A za­radovali sa učeníci, keď videli Pána. 21 Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás. 22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a hovoril: Prij­mite Ducha Svätého.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

21 Vtedy im zase po­vedal Ježiš: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, tak i ja po­sielam vás.

Evanjelický

21 Ježiš im opäť riekol: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, aj ja po­sielam vás.

Ekumenický

21 Ježiš im znova po­vedal: Po­koj vám! Ako mňa po­slal Otec, tak ja po­sielam vás.

Bible21

21 „Pokoj vám,“ opa­koval Ježíš. „Ja­ko mě po­slal Otec, i já po­sílám vás.“