EkumenickýSudcov6,38

Sudcov 6:38

Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.


Verš v kontexte

37 po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal. 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy. 39 Gideón opäť prosil Boha: Nech sa tvoj hnev neroz­horí proti mne, keď ešte raz pre­hovorím. Rád by som to s rúnom skúsil znova. Nech zo­stane rúno suché a všade okolo neho nech bude rosa.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.

Evanjelický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody.

Ekumenický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.

Bible21

38 A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček