EkumenickýSudcov6,37

Sudcov 6:37

po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal.


Verš v kontexte

36 Vtedy Gideón prosil Boha: Ak chceš pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániť Iz­rael, ako si oznámil, 37 po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal. 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril.

Evanjelický

37 tak položím vl­nené rúno na holo­hum­nicu; ak bude rosa len na rúne, a zem do­okola zo­stane suchá, spoz­nám, že chceš za­chrániť Iz­rael mojou rukou, ako si za­sľúbil.

Ekumenický

37 po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal.

Bible21

37 Hle, pokládám zde na mla­tu ovčí rou­no. Bude-li rosa jen na rou­nu, a na zemi všu­de ko­lem su­cho, po­znám, že skrze mě za­chráníš Iz­rael, jak jsi řekl.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček