Bible21Soudců6,38

Soudců 6:38

A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy.


Verš v kontexte

37 Hle, pokládám zde na mla­tu ovčí rou­no. Bude-li rosa jen na rou­nu, a na zemi všu­de ko­lem su­cho, po­znám, že skrze mě za­chráníš Iz­rael, jak jsi řekl.“ 38 A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy. 39 Ge­de­on pak Bohu ře­kl: „Ne­hněvej se na mě, když ještě jednou pro­mluvím. Pro­sím, ať mohu to rou­no zku­sit ještě jednou. Ať je, pro­sím, su­cho jenom na rou­nu, a na zemi všu­de ko­lem rosa.“

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.

Evanjelický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody.

Ekumenický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.

Bible21

38 A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy.

Bible21Soudců6,38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček