RoháčekSudcov6,38

Sudcov 6:38

A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.


Verš v kontexte

37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril. 38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody. 39 A Gede­on po­vedal Bohu: Nech sa nezapáli na mňa tvoj hnev, a do­voľ mi hovoriť už len ten­to raz. Prosím, nech zkúsim len ešte tento raz tým runom. Prosím, nech je sucho len na rune, a na celej zemi nech je rosa.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.

Evanjelický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal, po­st­láčal rúno a vy­tlačil z neho celú čašu vody.

Ekumenický

38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas­ráno vstal a vy­žmýkal rúno, vy­tlačil z neho pl­nú čašu rosy.

Bible21

38 A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rou­no a vy­ždí­mal z něj rosu – plnou číši vo­dy.