EkumenickýKolosenským1,22

Kolosenským 1:22

teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,


Verš v kontexte

21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, 23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním,

Evanjelický

22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony,

Ekumenický

22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,

Bible21

22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček