Bible21Koloským1,22

Koloským 1:22

Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny –


Verš v kontexte

21 I vás, kteří jste mu kdy­si byli cizí a svý­mi myšlen­ka­mi i zlý­mi skutky ne­přá­te­lští, nyní již usmířil. 22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny – 23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním,

Evanjelický

22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony,

Ekumenický

22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,

Bible21

22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček