EkumenickýKolosenským1,21

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:21

Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami,


Verš v kontexte

20 a aby skr­ze neho a v ňom zmieril všet­ko, čo je na zemi i v nebesiach, keď na­stolil po­koj preliatím jeho krvi na kríži. 21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami, 22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 i vás, ktorí ste boli kedysi od­cudzení a ne­priateľmi mysľou v zlých skut­koch; ale teraz vás smieril

Evanjelický

21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a vo (svojich) zlých skut­koch ste zmýšľali ne­priateľs­ky,

Ekumenický

21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a ne­priateľs­kí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skut­kami,

Bible21

21 I vás, kteří jste mu kdy­si byli cizí a svý­mi myšlen­ka­mi i zlý­mi skutky ne­přá­te­lští, nyní již usmířil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček