EkumenickýJeremiáš7,1

Jeremiáš 7:1

Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi: 2 Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi. 3 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac:

Evanjelický

1 Toto je slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina:

Ekumenický

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:

Bible21

1 Slovo, které Je­re­miáš do­stal od Hos­po­di­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček