EvanjelickýJeremiáš7,1

Jeremiáš 7:1

Toto je slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina:


Verš v kontexte

1 Toto je slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina: 2 Po­stav sa do brány domu Hos­podinov­ho a hlásaj tam toto slovo: Čuj­te slovo Hos­podinovo, všet­ci Júdej­ci, ktorí pre­chádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi. 3 Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a činy a do­volím vám bývať na tom­to mies­te.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac:

Evanjelický

1 Toto je slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina:

Ekumenický

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:

Bible21

1 Slovo, které Je­re­miáš do­stal od Hos­po­di­na: