EkumenickýJeremiáš7,2

Jeremiáš 7:2

Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi.


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi: 2 Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi. 3 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­stav sa v bráne domu Hos­podinov­ho a budeš tam volať toto slovo a po­vieš: Počuj­te slovo Hos­podinovo, celý Júda, všet­ci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi!

Evanjelický

2 Po­stav sa do brány domu Hos­podinov­ho a hlásaj tam toto slovo: Čuj­te slovo Hos­podinovo, všet­ci Júdej­ci, ktorí pre­chádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi.

Ekumenický

2 Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi.

Bible21

2 „Po­stav se do brá­ny Hos­po­di­nova chrá­mu a vo­lej tam tato slova: Slyšte slovo Hos­po­di­novo, všich­ni z Ju­dy, kteří se tě­mi­to brana­mi při­chází­te klanět Hos­po­di­nu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček