RoháčekJeremiáš7,1

Jeremiáš 7:1

Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac:


Verš v kontexte

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac: 2 Po­stav sa v bráne domu Hos­podinov­ho a budeš tam volať toto slovo a po­vieš: Počuj­te slovo Hos­podinovo, celý Júda, všet­ci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa Hos­podinovi! 3 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hos­podina po­vediac:

Evanjelický

1 Toto je slovo, ktoré za­znelo Jeremiášovi od Hos­podina:

Ekumenický

1 Slovo, ktoré za­znelo od Hos­podina Jeremiášovi:

Bible21

1 Slovo, které Je­re­miáš do­stal od Hos­po­di­na: