EkumenickýJeremiáš7,3

Jeremiáš 7:3

Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

2 Po­stav sa do brány domu Hos­podina a oznám tam toto slovo. Po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, všet­ci Júdov­ci, ktorí cez tieto brány pri­chádzate klaňať sa Hos­podinovi. 3 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te. 4 Ne­spoliehaj­te sa však na takéto klam­livé reči: Hos­podinov chrám, Hos­podinov chrám, Hos­podinov chrám je toto!

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Čiňte tak aby, vaše ces­ty a vaše skut­ky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tom­to mies­te.

Evanjelický

3 Tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a činy a do­volím vám bývať na tom­to mies­te.

Ekumenický

3 Tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky, aby som vás mohol nechať bývať na tom­to mies­te.

Bible21

3 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: Na­prav­te své ces­ty a své jednání, a já vás tu ne­chám žít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček