Bible21Židům5,7

Židům 5:7

On za svého po­zem­ského živo­ta přinášel s hla­si­tým křikem a slza­mi mod­lit­by a pros­by To­mu, který ho mohl uchránit před smr­tí, a ve své úzkosti byl vy­s­lyšen.


Verš v kontexte

6 A jak říká zase jinde: „Jsi knězem navěky­pod­le řá­du Melchisedechova.“ 7 On za svého po­zem­ského živo­ta přinášel s hla­si­tým křikem a slza­mi mod­lit­by a pros­by To­mu, který ho mohl uchránit před smr­tí, a ve své úzkosti byl vy­s­lyšen. 8 Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Ktorý vo dňoch svoj­ho ľud­ského tela so sil­ným krikom a so sl­zami obeťou doniesol pros­by a úpen­livé mod­lit­by k tomu, ktorý ho mohol za­chrániť od smr­ti, a bol vy­slyšaný pre s­voju bohabojnosť,

Evanjelický

7 V dňoch svoj­ho teles­ného života hlas­ným volaním a sl­zami vy­sielal mod­lit­by a pros­by k Tomu, ktorý Ho mohol za­chrániť od smr­ti, a aj bol vy­slyšaný pre svoju bohaboj­nosť.

Ekumenický

7 Ježiš v dňoch svoj­ho po­zem­ského života sil­ným hlasom a so sl­zami pred­nášal pros­by a mod­lit­by tomu, ktorý ho mohol za­chrániť pred sm­rťou, a bol vy­počutý pre svoje pod­robenie sa Bohu.

Bible21

7 On za svého po­zem­ského živo­ta přinášel s hla­si­tým křikem a slza­mi mod­lit­by a pros­by To­mu, který ho mohl uchránit před smr­tí, a ve své úzkosti byl vy­s­lyšen.

Bible21Židům5,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček