Bible21Židům5,8

Židům 5:8

Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti.


Verš v kontexte

7 On za svého po­zem­ského živo­ta přinášel s hla­si­tým křikem a slza­mi mod­lit­by a pros­by To­mu, který ho mohl uchránit před smr­tí, a ve své úzkosti byl vy­s­lyšen. 8 Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti. 9 Jakmi­le do­sáhl cíle, stal se pro všech­ny, kdo jej po­s­lou­chají, původ­cem věčného spa­sení,

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 on, hoci bol Syn, na­učil sa po­slušnos­ti z toho, čo tr­pel,

Evanjelický

8 Hoci bol Synom, tým, že tr­pel, na­učil sa po­slušnos­ti.

Ekumenický

8 A hoci bol Synom, vo svojom utr­pení sa na­učil po­slušnos­ti,

Bible21

8 Ačko­li byl Boží Syn, naučil se z to­ho, co vy­trpěl, po­s­lušnosti.

Bible21Židům5,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček