Bible21Žalmy31,18

Žalmy 31:18

Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!


Verš v kontexte

17 Roz­jasni svou tvář nad svým služebníkem, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!
18 Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!
19 Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

18 Hos­podine, nedopusť, aby som sa musel han­biť, lebo volám na teba. Nech sa han­bia bez­božníci, nech umĺk­nu, ­vr­hnutí do pek­la.

Evanjelický

18 Ó Hos­podine, nech ne­vyj­dem na han­bu, lebo na Teba volám; nech sa za­han­bia bez­božníci, nech zmĺk­nu v pod­svetí.

Ekumenický

18 Hos­podin, nedaj ma za­han­biť, veď som volal k tebe. Bez­božníci sa za­han­bia, umĺk­nu v ríši mŕt­vych.

Bible21

18 Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!

Bible21Žalmy31,18

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček