Bible21Žalmy31,19

Žalmy 31:19

Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!


Verš v kontexte

18 Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!
19 Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!
20 Jak ve­liká je tvá dobrota, kterou jsi za­choval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem li­dem na odiv!

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

19 Nech zanemejú lživé rty, ktoré hovoria na spraved­livého tvr­dé veci v pýche a v po­hŕdaní.

Evanjelický

19 Nech onemejú lživé pery, čo v pýche a po­hŕdaní nehaneb­ne vravia proti spravod­livému.

Ekumenický

19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehaneb­ne a po­hŕdavo proti spravod­livému.

Bible21

19 Ať už oněmí ty lživé rty – o ne­vinném mluví tak tvrdě, pyšně a po­tupně!

Bible21Žalmy31,19

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček