EvanjelickýŽalmy31,18

Žalmy 31:18

Ó Hos­podine, nech ne­vyj­dem na han­bu, lebo na Teba volám; nech sa za­han­bia bez­božníci, nech zmĺk­nu v pod­svetí.


Verš v kontexte

17 Roz­jas­ni tvár svoju nad svojím sluhom, za­chráň ma svojou milosťou!
18 Ó Hos­podine, nech ne­vyj­dem na han­bu, lebo na Teba volám; nech sa za­han­bia bez­božníci, nech zmĺk­nu v pod­svetí.
19 Nech onemejú lživé pery, čo v pýche a po­hŕdaní nehaneb­ne vravia proti spravod­livému.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

18 Hos­podine, nedopusť, aby som sa musel han­biť, lebo volám na teba. Nech sa han­bia bez­božníci, nech umĺk­nu, ­vr­hnutí do pek­la.

Evanjelický

18 Ó Hos­podine, nech ne­vyj­dem na han­bu, lebo na Teba volám; nech sa za­han­bia bez­božníci, nech zmĺk­nu v pod­svetí.

Ekumenický

18 Hos­podin, nedaj ma za­han­biť, veď som volal k tebe. Bez­božníci sa za­han­bia, umĺk­nu v ríši mŕt­vych.

Bible21

18 Ať nejsem za­hanben, Hospodine, když k to­bě zní mé volání! Ať jsou však za­hanbeni oni darebáci, do hro­bu ať kles­nou v mlčení!