Bible21Žalmy30,10

Žalmy 30:10

Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?


Verš v kontexte

9 K to­bě, Hos­po­di­ne, volám, tebe, Pane můj, pro­sím o mi­lost.
10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?
11 Slyš, Hos­po­di­ne, smi­luj se nade mnou, prosím, Hos­po­di­ne, buď můj po­mo­cník!

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?

Evanjelický

10 Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?

Ekumenický

10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?

Bible21

10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?

Bible21Žalmy30,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček