RoháčekŽalmy30,10

Žalmy 30:10

Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?


Verš v kontexte

9 Na teba, Hos­podine, som volal; Pána som prosil o zľutovanie hovoriac:
10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?
11 Počuj, ó, Hos­podine, a zmiluj sa nado mnou! Hos­podine, buď mi po­moc­níkom!

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?

Evanjelický

10 Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?

Ekumenický

10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?

Bible21

10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?