EvanjelickýŽalmy30,10

Žalmy 30:10

Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?


Verš v kontexte

9 K Tebe som volal, Hos­podine, a k svoj­mu Pánovi som úpel:
10 Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?
11 Čuj, Hos­podine, a zmiluj sa nado mnou, ó Hos­podine, buď mi po­moc­níkom!

späť na Žalmy, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 Aký zisk budeš mať z mojej krvi a z toho, keď sos­túpim do jamy? Či ťa bude oslavovať prach? Či bude zves­tovať tvoju prav­du?

Evanjelický

10 Aký bude zisk z mojej kr­vi, ak zo­stúpim do jamy? Či Ťa prach bude oslavovať a hlásať Tvoju ver­nosť?

Ekumenický

10 Čo by si mal z môjho života, keby som zo­stúpil do hrobu? Chválil by ťa prach? Oznámil by tvoju ver­nosť?

Bible21

10 Če­mu pro­spěje pro­li­tí mé krve? K če­mu to bu­de, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vy­právět o tvé věrnosti?