Bible21Skutky15,4

Skutky 15:4

Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal.


Verš v kontexte

3 Vy­s­láni církví tedy pro­cháze­li Fénicií a Sa­mařím a vy­právě­li o ob­rácení po­hanů a přináše­li všem bra­trům ve­likou ra­dost. 4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal. 5 Po­vsta­li však něk­teří věřící ze se­kty fa­ri­zeů a říka­li, že po­hané se mu­sí obřezávat a že se jim má přikázat, ať za­chovávají Mo­jžíšův zákon.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh.

Evanjelický

4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.

Ekumenický

4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil.

Bible21

4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal.

Bible21Skutky15,4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček