EvanjelickýSkutky15,4

Skutky 15:4

Skutky apoštolov

Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.


Verš v kontexte

3 Vy­prevadení teda cir­kev­ným zborom, prešli Feníci­ou a Samári­ou, rozp­rávali o ob­rátení po­hanov a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi. 5 Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh.

Evanjelický

4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.

Ekumenický

4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil.

Bible21

4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal.