RoháčekSkutky15,4

Skutky 15:4

Skutky apoštolov

A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh.


Verš v kontexte

3 A oni tedy vy­prevadení súc od sboru išli cez Feníciu a Samáriu rozp­rávajúc o ob­rátení po­hanov a pôsobili všet­kým bratom velikú radosť. 4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh. 5 Ale v­raj povstali nie­ktorí zo sek­ty farize­ov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia ob­rezovať, a že sa im má prikázať, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh.

Evanjelický

4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.

Ekumenický

4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil.

Bible21

4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal.