EkumenickýSkutky15,4

Skutky 15:4

Skutky apoštolov

Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil.


Verš v kontexte

3 Ich teda vy­slala cir­kev a oni pre­chádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozp­rávali, ako sa ob­rátili po­hania a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil. 5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od sboru aj od apoštolov aj od starších a zves­tovali, čo všet­ko učinil s nimi Bôh.

Evanjelický

4 Keď prišli do Jeruzalema, prijal ich cir­kev­ný zbor, aj apoštolovia a starší. Tu vy­rozp­rávali, čo všet­ko učinil Boh s nimi.

Ekumenický

4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil.

Bible21

4 Když do­razi­li do Je­ruzalé­ma, byli při­ja­ti církví, apošto­ly i starší­mi a vy­právě­li jim, co skrze ně Bůh udělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček