Bible21Numeri3,39

Numeri 3:39

Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce.


Verš v kontexte

38 Vepře­du, na východě, tá­boři­li před Příbytkem, to­tiž před Stanem setkávání, Mo­jžíš, Áron a jeho synové. Drže­li za syny Iz­rae­le stráž před sva­tyní. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však měl zemřít. 39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce. 40 Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam.

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

39 Všet­kých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na roz­kaz Hos­podinov podľa ich čeľadí, teda všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo dvadsaťdva tisíc.

Evanjelický

39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc.

Ekumenický

39 Všet­kých Lévi­ov­cov, ktorých na príkaz Hos­podina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvad­saťd­vatisíc.

Bible21

39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce.

Bible21Numeri3,39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček