Bible21Numeri3,40

Numeri 3:40

Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam.


Verš v kontexte

39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce. 40 Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam. 41 Namísto všech prvo­ro­zených synů Iz­rae­le pak pro mne vez­meš levi­ty. Já jsem Hos­po­din. Namísto vše­ho prvo­ro­zeného do­bytka synů Iz­rae­le vez­meš do­by­tek levitů.“

späť na Numeri, 3

Príbuzné preklady Roháček

40 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia zo synov Iz­raelových vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še a spočítaj počet ich mien.

Evanjelický

40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien.

Ekumenický

40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac a urob zo­znam ich mien.

Bible21

40 Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam.

Bible21Numeri3,40

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček