Bible21Micheáš5,2

Micheáš 5:2

(Hos­po­din je tedy ne­chá napospas, jen dokud ne­po­rodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpě­ta připo­jí se k synům Iz­rae­le.)


Verš v kontexte

1 „­Ty však, Bet­lé­me efratský, maličký mezi jud­ský­mi knížaty, právě z tebe mi má vzejít­ten, jenž bude Vlád­cem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“ 2 (Hos­po­din je tedy ne­chá napospas, jen dokud ne­po­rodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpě­ta připo­jí se k synům Iz­rae­le.) 3 On vstane a bude pástv síle Hospodinově, ve jménu Hos­po­di­na, svého Boha, které je vznešené. Tehdy bu­dou žít v bezpečí, neboť on bude ve­likýaž po nejza­zší zem­ské konči­ny.

späť na Micheáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 A ty, Bet-lehem-, Ef­rata, pri­malý byť medzi tisícami Júdovými, z teba mi vy­j­de ten, k­torý má byť Panov­níkom v Iz­raelovi, a jeho východis­ká od pradáv­na, odo dní veku.

Evanjelický

2 Pre­to ich vy­dá do nebez­pečen­stva až do­vtedy, kým rodička ne­porodí a os­tat­ní jeho bratia sa nenav­rátia k ľudu iz­rael­skému.

Ekumenický

2 Pre­to ich vy­dá na­pos­pas až do­vtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom.

Bible21

2 (Hos­po­din je tedy ne­chá napospas, jen dokud ne­po­rodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpě­ta připo­jí se k synům Iz­rae­le.)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček