Bible21Micheáš5,1

Micheáš 5:1

„­Ty však, Bet­lé­me efratský, maličký mezi jud­ský­mi knížaty, právě z tebe mi má vzejít­ten, jenž bude Vlád­cem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“


Verš v kontexte

1 „­Ty však, Bet­lé­me efratský, maličký mezi jud­ský­mi knížaty, právě z tebe mi má vzejít­ten, jenž bude Vlád­cem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“ 2 (Hos­po­din je tedy ne­chá napospas, jen dokud ne­po­rodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpě­ta připo­jí se k synům Iz­rae­le.) 3 On vstane a bude pástv síle Hospodinově, ve jménu Hos­po­di­na, svého Boha, které je vznešené. Tehdy bu­dou žít v bezpečí, neboť on bude ve­likýaž po nejza­zší zem­ské konči­ny.

späť na Micheáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Teraz sa sober v čatu, dcéro čaty! Obľah­ni nás; palicou bijú sud­cu Iz­raelov­ho na líce.

Evanjelický

1 Ale ty, Bet­lehem Ef­rata, hoci si naj­menší medzi jud­skými čeľaďami, z teba mi vy­j­de ten, ktorý bude vlád­com v Iz­raeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnos­ti.

Ekumenický

1 Ty však Bet­lehem, Ef­rata, hoci si naj­menší medzi jud­skými rodinami, z teba mi vy­j­de ten, ktorý je určený za vlád­cu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch.

Bible21

1 „­Ty však, Bet­lé­me efratský, maličký mezi jud­ský­mi knížaty, právě z tebe mi má vzejít­ten, jenž bude Vlád­cem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček