Bible21Matouš13,35

Matouš 13:35

Tak se na­plni­lo slovo proroka: „Otevřu svá ús­ta v podobenstvích, budu vy­právět věci skryté od stvoření světa.“


Verš v kontexte

34 To všech­no Ježíš zástupům vy­právěl v podo­ben­stvích. Ji­nak než v podo­ben­ství k nim vůbec ne­mlu­vil. 35 Tak se na­plni­lo slovo proroka: „Otevřu svá ús­ta v podobenstvích, budu vy­právět věci skryté od stvoření světa.“ 36 Teh­dy pro­pustil zástu­py a šel do­mů. Tam za ním přiš­li jeho učedníci a žáda­li: „Vy­svět­li nám to podo­ben­ství o kou­ko­lu na poli.“

späť na Matouš, 13

Príbuzné preklady Roháček

35 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka, ktorý hovoril: Ot­vorím svoje ús­ta v podoben­stvách, budem vy­právať veci, skryté od založenia sveta.

Evanjelický

35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia.

Ekumenický

35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Bible21

35 Tak se na­plni­lo slovo proroka: „Otevřu svá ús­ta v podobenstvích, budu vy­právět věci skryté od stvoření světa.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček