EkumenickýMatúš13,35

Matúš 13:35

Evanjelium podľa Matúša

aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta.


Verš v kontexte

34 Toto všet­ko hovoril Ježiš zá­stupom v podobenstvách. Bez podobens­tiev im nehovoril nič, 35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta. 36 Vtedy roz­pus­til zá­stupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho: Vy­svet­li nám podoben­stvo o kúkoli na poli.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

35 aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané skr­ze proroka, ktorý hovoril: Ot­vorím svoje ús­ta v podoben­stvách, budem vy­právať veci, skryté od založenia sveta.

Evanjelický

35 Aby sa na­pl­nilo prorokovo slovo: Ot­vorím ús­ta v podoben­stvách, vy­slovím, čo bolo skryté od stvorenia.

Ekumenický

35 aby sa spl­nilo, čo bolo po­vedané ús­tami proroka: Ot­vorím svoje ús­ta v podobenstvách, vy­rozp­rávam, čo bolo skryté od založenia sveta.

Bible21

35 Tak se na­plni­lo slovo proroka: „Otevřu svá ús­ta v podobenstvích, budu vy­právět věci skryté od stvoření světa.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček