Bible21Malachiáš3,5

Malachiáš 3:5

Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů.


Verš v kontexte

4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů. 5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů. 6 Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

5 Pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde náden­níka, vdovu i sirotu, od­mietajú cudzin­ca a neboja sa ma - vraví Hos­podin moc­nos­tí.

Ekumenický

5 Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodej­níkov, cudzoložníkov, krivo­prísažníkov a tých, čo náden­níkovi ukracujú mzdu, utláčajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzin­ca zbavujú práva a neboja sa ma — vraví Hos­podin zá­stupov.

Bible21

5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček