Bible21Malachiáš3,4

Malachiáš 3:4

Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů.


Verš v kontexte

3 Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti. 4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů. 5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov.

Evanjelický

4 Hos­podinovi bude príjem­ná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dáv­nych dní a v dáv­no zašlých rokoch.

Ekumenický

4 Obet­né dary Júdu a Jeruzalema budú príjem­né Hos­podinovi, ako za dáv­nych dní, ako v dávnych rokoch.

Bible21

4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček