RoháčekMalachiáš3,4

Malachiáš 3:4

Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov.


Verš v kontexte

3 A bude sedieť pre­paľujúc a prečisťujúc strieb­ro, a tak prečistí synov Léviho a očis­tí ich ako zlato a jako strieb­ro, a budú Hos­podinovi, donášajúc obet­ný dar obil­ný v spraved­livos­ti. 4 Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov. 5 A pri­blížim sa k vám na súd a budem rých­lym sved­kom proti čarodej­níkom, proti cudzoložníkom a proti krivo­prísažníkom i proti tým, ktorí utis­kujú čo do mzdy nájom­níka, vdovu a sirotu a kriv­dia po­hos­tínovi a neboja sa ma, hovorí Hos­podin Zá­stupov.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Vtedy bude príjem­ný Hos­podinovi obet­ný dar obil­ný Júdu a Jeruzalema jako za dní d­riev­neho veku a jako za dáv­nych rokov.

Evanjelický

4 Hos­podinovi bude príjem­ná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dáv­nych dní a v dáv­no zašlých rokoch.

Ekumenický

4 Obet­né dary Júdu a Jeruzalema budú príjem­né Hos­podinovi, ako za dáv­nych dní, ako v dávnych rokoch.

Bible21

4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů.