EkumenickýMalachiáš2,7

Malachiáš 2:7

Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov.


Verš v kontexte

6 Z jeho úst vy­chádzalo prav­divé na­učenie, ne­právosť ne­mal na perách, v pokoji a úp­rim­nos­ti chodil so mnou a mnohých od­vrátil od ne­právos­tí. 7 Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov. 8 Vy ste však od­bočili z cesty, svojím učením ste mnohých do­vied­li k pádu; porušili ste levit­skú zmluvu — vraví Hos­podin zá­stupov.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo rty kňaza majú os­tríhať známosť, a zákon nau­čení budú hľadať z jeho úst! Lebo je po­slom Hos­podina Zá­stupov.

Evanjelický

7 Lebo pery kňaza majú za­chovávať po­znanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je po­slom Hos­podina moc­nos­tí.

Ekumenický

7 Veď pery kňaza majú strážiť po­znanie; z jeho úst sa očakáva na­učenie, lebo on je po­slom Hos­podina zá­stupov.

Bible21

7 Ano, rty kněze mají střežit po­znání a z jeho úst se má čerpat poučení, ne­boť je po­s­lem Hos­po­di­na zástupů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček