Bible21Malachiáš2,5

Malachiáš 2:5

Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy.


Verš v kontexte

4 Teh­dy po­zná­te, že jsem vám po­slal toto va­rování, aby byla za­chová­na má smlou­va s Levim, praví Hos­po­din zástupů. 5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy. 6 V jeho ús­tech byl zákon prav­dy, na rtech se mu ne­ob­jevi­lo žádné bez­práví. Žil se mnou v poko­ji a v po­ctivosti a mno­hé od­vrá­til od je­jich vin.

späť na Malachiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Moja sm­luva bola s ním, sm­luva života a po­koja, a dal som mu to na bázeň, a bál sa ma a triasol sa pred mojím menom.

Evanjelický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úc­tu pred mojím menom.

Ekumenický

5 Moja zmluva s ním znamenala život a po­koj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úc­tu pred mojím menom.

Bible21

5 Má smlou­va s ním byla smlou­vou živo­ta a poko­je. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl stra­chy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček