Bible21Koloským4,7

Koloským 4:7

O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu.


Verš v kontexte

6 Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem. 7 O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu. 8 Po­sílám ho k vám pro­to, abys­te se do­zvědě­li, jak se má­me, a po­těšil vaše srd­ce

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 Čo a jako je so mnou, to všet­ko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a ver­ný služob­ník a spolu­sluha v Pánovi,

Evanjelický

7 Čo je so mnou, oznámi vám všet­ko Tychikos, milovaný brat, ver­ný diakon, spolu­s­lužob­ník v Pánovi,

Ekumenický

7 Všet­ko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, ver­ný služob­ník a spolu­pracov­ník v Pánovi,

Bible21

7 O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček