Bible21Koloským4,6

Koloským 4:6

Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem.


Verš v kontexte

5 K těm, kdo k vám ne­pa­tří, se chovej­te moud­ře; vy­užívej­te svěřený čas. 6 Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem. 7 O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Vaša reč nech je vždy ľúbez­ná, spríjem­nená soľou, aby ste vedeli, jako máte jed­nému každému od­povedať.

Evanjelický

6 Vaša reč nech je vždy milá, ducha­pl­ná , aby ste vedeli, ako máte každému od­povedať.

Ekumenický

6 Vaše slovo nech je vždy lás­kavé a múd­ro po­vedané, aby ste vedeli, ako treba každému od­povedať.

Bible21

6 Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček