Bible21Koloským4,11

Koloským 4:11

a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou.


Verš v kontexte

10 Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej) 11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou. 12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 a Jezus, zvaný Jus­tus, ktorí sú z ob­riez­ky. To jediní spolu­pracov­níci v kráľov­stve Božom, ktorí mi boli a sú na po­tešenie.

Evanjelický

11 a Jezus, prímenom Jus­tus, ktorí sú moji spolu­pracov­níci pre kráľov­stvo Božie spomedzi ob­rezaných a sú mi útechou.

Ekumenický

11 i s Ježišom, ktorý sa volá Jus­tus. Oni sú spomedzi ob­rezaných mojimi jedinými spolu­pracov­ník­mi na Božom kráľov­stve; oni mi boli útechou.

Bible21

11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček