Bible21Koloským4,12

Koloským 4:12

Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li.


Verš v kontexte

11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou. 12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li. 13 Mohu do­svědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Lao­dike­ji a v Hi­e­rapo­li.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, ktorý je z vás, sluha Kris­ta Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na mod­lit­bách, aby ste stáli do­konalí a na­pl­není každou vôľou Božou.

Evanjelický

12 Po­zdravuje vás služob­ník Kris­ta Ježiša Epaf­ras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v mod­lit­bách, aby ste stáli ako do­konalí, pl­niac vo všet­kom vôľu Božiu.

Ekumenický

12 Po­zdravuje vás Epaf­ras, jeden z vás, služob­ník Kris­ta Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás mod­lit­bami, aby ste sa stali do­konalými a vo všet­kom na­pl­není Božou vôľou.

Bible21

12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček