Bible21Koloským4,10

Koloským 4:10

Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej)


Verš v kontexte

9 spo­lu s věrným a mi­lovaným bra­t­rem One­zi­mem, vaším krajanem. Ti vám po­ví o všem, co se tu děje. 10 Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej) 11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou.

späť na Koloským, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chus, môj spolu­zajatec a Marek, ses­trenec Bar­nabášov, (o ktorom ste do­stali príkazy. Keby prišiel k vám, prij­mite ho),

Evanjelický

10 Po­zdravuje vás Aris­tar­chos, môj spolu­väzeň, Marek, Bar­nabášov brat­ranec, o ktorom ste už do­stali roz­kazy - ak príde k vám, prij­mite ho -

Ekumenický

10 Po­zdravuje vás môj spolu­väzeň Aris­tar­chos a Bar­nabášov bratanec Marek, o ktorom ste už do­stali po­kyny; prij­mite ho, keď k vám príde

Bible21

10 Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej)

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček