Bible21Koloským3,16

Koloským 3:16

Slovo Kri­stovo ať ve vás pře­bývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moud­rosti vy­učuj­te a na­po­mínej­te. S vděčností v srd­ci zpívej­te Bohu žal­my, chvalo­z­pěvy a du­chovní písně.


Verš v kontexte

15 Ve vašich srd­cích ať vládne Kri­stův pokoj – právě k ně­mu jste byli po­vo­láni v jednom těle. Buď­te vděční. 16 Slovo Kri­stovo ať ve vás pře­bývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moud­rosti vy­učuj­te a na­po­mínej­te. S vděčností v srd­ci zpívej­te Bohu žal­my, chvalo­z­pěvy a du­chovní písně. 17 Coko­li dělá­te, ať už ve slovech či skutcích, všech­no to čiň­te ve jménu Pá­na Ježíše a dě­kuj­te skrze něj Bohu Ot­ci.

späť na Koloským, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Slovo Kris­tovo nech pre­býva vo vás bohate vo všet­kej múd­ros­ti; učiaci a na­pomínajúci sa žal­mami, hym­nami a duchov­nými piesňami v milos­ti spievajúci vo svojom srd­ci Pánovi.

Evanjelický

16 Slovo Kris­tovo nech pre­býva vo vás bohato; vo všet­kej múd­ros­ti učte a na­pomínaj­te sa žal­mami, hym­nami, duchov­nými piesňami a vďačne spievaj­te v srd­ciach Bohu!

Ekumenický

16 Kris­tovo slovo nech vo vás bohato pre­býva vždy vtedy, keď sa budete so všet­kou múd­rosťou učiť a na­pomínať a pod vplyvom milos­ti spievať vo svojich srd­ciach Bohu žal­my, hym­ny, duchov­né pies­ne.

Bible21

16 Slovo Kri­stovo ať ve vás pře­bývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moud­rosti vy­učuj­te a na­po­mínej­te. S vděčností v srd­ci zpívej­te Bohu žal­my, chvalo­z­pěvy a du­chovní písně.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček