Bible21Koloským1,9

Koloským 1:9

Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle


Verš v kontexte

8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu. 9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle 10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha,

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou,

Evanjelický

9 Pre­to aj my odo dňa, ako sme to počuli, ne­pres­távame sa mod­liť za vás a prosiť, kiež ste na­pl­není po­znaním Jeho vôle vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti,

Ekumenický

9 Pre­to aj my, odo dňa, keď sme to počuli, ne­pres­távame sa za vás mod­liť a prosiť, aby ste vo všet­kej múd­ros­ti a duchov­nej roz­um­nos­ti boli na­pl­není po­znaním jeho vôle,

Bible21

9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček