Bible21Koloským1,10

Koloským 1:10

a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha,


Verš v kontexte

9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle 10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha, 11 byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha,

Evanjelický

10 aby ste chodili hod­ní Pána, na Jeho ú­pl­nú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dob­rom skut­ku, ras­túc v po­znaní Boha,

Ekumenický

10 aby ste žili hod­ní Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dob­rom skut­ku a hl­bšie po­znávať Boha

Bible21

10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček