Bible21Koloským1,8

Koloským 1:8

a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.


Verš v kontexte

7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník 8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu. 9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu.

Evanjelický

8 a aj nám rozp­rával o vašej lás­ke v Duchu.

Ekumenický

8 On nám rozp­rával aj o vašej lás­ke v Duchu.

Bible21

8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček