Bible21Koloským1,7

Koloským 1:7

Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník


Verš v kontexte

6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost. 7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník 8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás,

Evanjelický

7 Tak­to ste sa tomu na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­s­lužob­níka, ktorý je ver­ný služob­ník Kris­tov za vás

Ekumenický

7 Tak ste sa to na­učili od Epaf­rasa, nášho milovaného spolu­pracov­níka, ktorý je pre vás ver­ným Kris­tovým služob­níkom.

Bible21

7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček